Zdravje in sodobna tehnologija z bližajočo 5g tehnologijo

Zdravje in sodobna tehnologija

Marsikdaj si lahko predstavljamo kvaliteto  zdravja v našem življenju v kombinaciji s sodobno tehnologijo. Ker sem sama tudi energoterapevtka, mi je blizu tudi razumevanje možnih različnih vplivov  sodobnih tehnologij na zdravje človeka. Človek je namreč po svoji sestavi večplastno bitje – telesno, duševno in duhovno bitje.

Človek in elektromagnetno sevanje kot sestavni del naravnega in življenjskega okolja

Po sami naravi  je človek od začetka njegovega obstoja izpostavljen zemeljskemu magnetnemu polju, tako vidni svetlobi, UV žarkom, tudi različnim sevanjem iz vesolja. Izpostavljen je različnim sevanjem radioaktivnih elementov iz zemlje in še bi lahko naštevala.

Elektromagnetno sevanje tehničnega izvora

Človeštvo je začelo z elekrifikacijo pred približno 150 leti kreirati  elektromagnetno polje tehničnega izvora. Elekromagnetna polja elektroenergetskih in električnih naprav posredno omogočajo delovanje teh naprav, kot na primer  električni stroj, transformator, generator. Elektromagnetna polja, ki se raztezajo v naravi v sam življenjski prostor okoli teh naprav pa imajo še drugačno, direktno  vlogo. Kaj to pomeni v naravi ? Elektromagnetna polja so osnovni  namen delovanja določene naprave ( mobitel, radar, RTV oddajnik).

Ali sodobna tehnologija  lahko vpliva tudi negativno  na zdravje  človeka in celoten eko sistem ?

Sodobna tehnologija ima lahko  tudi določen negativen vpliv na zdravje človeka in celotnega  ekosistema. Spreminja  namreč  naravno elektromagnetno polje celotnega zemeljskega eko sistema.

Delovanje človekovega energetskega telesa in vpliv elektromagnetnega sevanja tehničnega izvora

Eden izmed  sestavnih delov fizične ravni človeka   je energetsko telo. Vsako energetsko telo ima določeno elektromagnetno polje. Če pogledamo v vsakdanjem življenju,  nas lahko obisk neke trgovine fizično in psihično izčrpa. Pa  se potem  vprašamo: “Zakaj smo tako utrujeni ?” Najprej se srečajo na svoji nevidni tržnici energetska polja posameznikov, torej njihova aurična polja, ki sevajo v okolico tja do približno 1,5 m.Ta aurična polja se sama med seboj poskušajo uravnovesiti. Tako nekdo pride domov  z nakupa poln življenjske energije, drug izčrpan. V teh  medosebnih  interakcijah se v določenem življenjskem okolju  vrši uravnava naravnega elektromagnetnega polja.

Na to člov