Splošen pomen energetskega horoskopa v vesolju in za naše življenje

Skozi življenje se srečujemo z različnimi oblikami horoskopov. Kaj pa dejansko horoskop pomeni v vesolju – HOROSKOP JE MATERIALIZACIJA NAŠE KARME. Kar smo prinesli iz preteklih življenj, se rodimo in se inkarniramo v točno določenem trenutku. Položaji  planetov in zvezd so v  trenutku našega rojstva kompatibilno resonirali z našo karmo z določenimi boljšimi ali slabšimi konstelacijami. Torej kot osebe nikoli nismo žrtve planetov ali zvezd, vse je pogojeno z našimi dejanji preteklih življenj.  Horoskop je tista situacija, ki se je zgodila v trenutku našega rojstva. Ko na primer nekje slišimo, da v zvezdah piše, da se nam obeta finančno obilje. To ni nič drugega, kot samo posledica naše karme iz preteklosti. Seveda pa je potem ponovno odvisno, ali bomo ta dobiček zapravili in se onesrečili ali pa ga bomo izkoristili za svoj in tuj napredek. Zavedati se je potrebno dejstva, da trenutek smrti ni enak trenutku rojstva – vmesno obdobje (življenje) je obdobje, ko imamo priliko delat in ustvarjat. Tudi če ne delamo, si ustvarjamo karmo. Potrebno se je naučiti pravilno delovati v življenju.

Kakšen je energetski horoskop ?

  • JE EDEN IZMED REDKIH HOROSKOPOV, KI NAM RESNIČNO POMAGA VZPOSTAVITI KVALITETNE MEDOSEBNE ODNOSE,
  • KI NAM POMAGA DOJETI BISTVO SEBE IN DRUGE OSEBE.

Verjetno ste si kdaj v svojem življenju zastavili naslednje vprašanje: »Le kako me vidi nekdo drug, kakšna oseba sem v   komunikaciji z ostalimi, pa naj bo to moj  bližnji, moji sorodniki, prijatelji, sodelavci, osebe, ki jih mimobežno srečam v trgovini, …« To so lahko naša notranja večna tiha vprašanja, ki jih nosimo v sebi. Da bomo lažje prišli do tovrstnega odgovora, nam priskoči na pomoč poznavanje osebnega energetskega horoskopa, kakšne lastnosti imamo.

Ko spoznamo in vemo, kakšne so naše lastnosti, kako nas vidijo drugi, nam je potem mnogo lažje, saj s pomočjo teh znanj lahko gradimo kvalitetnejše medosebne odnose, lažje sprejemamo odločitve in živimo bolj odgovorno, srečno in sproščeno v kombinaciji z zadostno količino osnovne življenjske zemeljske energije – matriksa. Smo prisotni in živimo sedanji trenutek, ga lažje uživamo v vsej svoji polnosti, skrivnostnih čarih in lepoti ter nenehno celostno skrbimo za svoj osebnostni razvoj.

Energetski horoskop – sestava naših energij

V naravi obstaja pet osnovnih tipov energij, med katerimi imajo določene energije tudi podtipe: 1- voda; 9-ogenj; zemlja: 2-mehka plodna zemlja, 5-glina (rdeča zemlja), 8-stena, skale, planine; les:3- trd les, 4-mehek les; kovina: 6-trda kovina, 7-mehka kovina. Rodimo se  oz. inkarniramo v točno določenem trenutku z vsem, kar smo prinesli s seboj iz preteklih življenj in temu primerno so tudi razporejene zvezde in planeti.

Če gledamo na navedenih 9 energij kot na osebe, potem imamo družino, ki jo sestavljajo: oče, mati, trije sinovi in tri hčere, ena izmed energij pa ne spada v odnos družine.

Prvi nivo energijskega horoskopa obravnava lastnosti treh energij od devetih, ko jih prejmemo ob samem rojstvu. Pišemo jih npr.: (1,9,7).

Prva pozicija v zapisu  (1,9,7) pomeni informacijo o nas samih, kako nas vidijo druge osebe in si o nas ustvarijo neko svoje mnenje in se z njimi srečamo prvič ali pa se srečamo mimobežno (npr.: dvigalo, lokal, trgovina) in obratno, kako si mi o drugih ustvarimo določeno mnenje.

Druga pozicija v zapisu (1,9,7) pomeni našo osebno številko oziroma karakter. Ko smo z nekom in se nekaj časa že poznamo, smo s prve pozicije naredili preskok na drugo pozicijo.

Tretja pozicija v zapisu (1,9,7) pomeni intimno oz. karmično število. To je naš najbolj intimen del in ga zaupamo samo določenim osebam  in spremenimo energijo s pozicije dve na pozicijo tri – to se zgodi normalno po približno letu dni. Lahko se tudi pripeti, da srečamo osebo, kot da jo že dolgo poznamo, pa jo srečamo prvič in smo popolnoma odprti za interakcijo.

Te lastnosti veljajo v primeru, da je oseba v svojih energijah. Dogaja se v življenju, da kot dojenčki od rojstva prevzemamo energije naših vzgojiteljev in  je potem potreben določen čas, da oseba lahko zaživi sebe. Kajti, če ni v skladu s svojim energijami, pristanemo pri različnih bolezenskih znakih.

Energetski horoskop – obdobja življenjskih ciklusov

Za samo življenje je tudi zelo pomembno vedeti, v katerem delu življenjskega ciklusa  se trenutno nahajamo, saj nam bo potem lažje razumeti in odgovorno ter kakovostno usmerjati življenjski vsakdan. Sama narava nam skozi te cikluse dodaja in odvzema življenjsko energijo.

Drugi nivo energetskega horoskopa je vezan na naš devetletni ciklus. Ker imamo devet različnih energij, se te menjajo vsako leto.

Tako se skozi življenje vedno premikamo skozi časovno obdobje pomladi, poletja, jeseni in zime. Ti ciklusi trajajo po dve leti, deveto leto pa je leto obračuna:1, 2 leto- zima ; 3, 4 leto – pomlad; 5,6 leto –poletje; 7,8 leto – jesen; 9 leto – leto obračuna.

Tako imamo po dve leti zime (1.leto, 2. leto). Takrat smo umirjeni in smo v stiku s seboj ter pripravljamo plane za pomlad (3.leto, 4.leto). Potem pride poletje (5.leto ,6.leto). Peto leto je relativno težko. Potrebno je ostati miren. V tem letu tudi ni dobro potovati. Zna se dogajati marsikaj, da nas življenje preizkuša. Potrebno je samo preživeti to leto. Šesto leto je potem boljše in služi vzdrževanju obstoječih projektov, situacij. Nato sledi dvoletno obdobje jeseni (7. leto,8. leto). Zgodnja jesen (7. leto) je najboljše leto, saj žanjemo sadove naše setve v pomladi, pobiramo izdelke. V tem letu dobimo rezultate svojega dela, žanjemo uspehe, se veselimo. Osmo leto je leto umirjanja, ker se bliža zaključek enega življenjskega ciklusa. V osmem letu življenjskega ciklusa tudi veliko ljudi umre. Deveto leto je leto obračuna za vseh osem let nazaj. To pomeni, kar je bilo prejšnjih osem let izven ravnovesja, se potem poizkuša uravnovesiti v devetem letu. In potem se začne novi cikel. Ko se rodimo, se rodimo v točno določenem življenjskem devetletnem ciklu. Energetsko leto se prične s 4. februarjem tekočega leta. Vpliv novega cikla pa je mogoče občutiti fizično tja od maja meseca dalje.

Energetski horoskop – vrste odnosov

Tretji nivo energetskega horoskopa nam pove, ali imamo podpirajoče, izkoriščevalne in na dolgi rok monotone odnose, tako kot je v naravi teh devet elementov, ki so v medsebojnem odnosu podpirajoči (voda podpira les (rast); les podpira ogenj (gorenje lesa); ogenj podpira zemljo (pepel kot gnojilo); zemlja podpira kovino (nahajališča rudnin v zemlji) in kovina podpira vodo (srebro, zlato, baker).

Podpirajoč odnos

To je najbolj kvalitetna oblika odnosa, saj ena oseba podpira drugo osebo. Ob tem sta tudi srečna in ugotavljata  ter popravljata svoje šibke točke v medsebojnem razumevanju in ljubezni. Tako oba skupaj pridobita na  osebnostni skupni rasti, kot  tudi vsak zase.

Izčrpavajoč odnos

Prav gotovo ste že slišali za star rek, ki nam govori o tem, da se nasprotja privlačijo. Vendar je tovrstna privlačnost v samem odnosu relativno kratka. Kmalu se začnejo ustvarjati različne skrbi, rojevati se začne polje medosebnega nerazumevanja. Takšen odnos postaja vedno bolj izčrpavajoč in na koncu lahko pripelje do same bitke » za obstanek«.

Specifičen odnos, kjer sta dve številki enaki pri obeh osebah

Tovrsten odnos je lahko zanimiv, ker ni potrebe po medsebojnem spoznavanju in raziskovanju. Medosebni odnos je sproščen in neobremenjen. Vendar tovrsten neaktiven medosebni odnos lahko v nekem določenem obdobju  pripelje do dolgočasja. Odnos se pripelje v stanje rutine. V tem odnosu ni prostora za osebnostno rast. V takšnem odnosu pa pride lahko do problema, če imata oba slabe lastnosti in potem trčita v konfliktno situacijo, kar takšen neaktiven odnos pripelje v svoje lastno nasprotje.

Prednosti poznavanja energetskega horoskopa

Ob dobrem poznavanju svojega energetskega horoskopa in drugih vodimo skozi življenje kvalitetnejše odnose. Dostikrat se v življenju ne zavedamo in obnašanje sebe ali druge določene osebe napačno in krivično ocenimo. To lahko privede do različnih oblik komunikacijskih šumov, nepotrebnih obsodb, prepirov.

Za bodoče starše je tudi zelo pomembno, kako svoje otroke z njihovo različno energetsko strukturo pravilno vzgajajo v zdrave osebnosti odrasle dobe. Vsaka energija zahteva določen vzgojni prijem v otroštvu, da se otrok oz. dojenček lahko razvije v zdravo, usklajeno osebnost na vseh področjih življenja.

Tudi v delovnih timih je zelo pomembno, kako se odvijajo medosebni odnosi. V hitrem tempu, ki ga živimo sedaj,  je pogoj za ravnovesje v delovnem timu in kakovost opravljenega dela kvaliteten medoseben odnos. Lahko se samo spomnimo različnih situacij v življenju, ko so bile morda kreirane pod stresom, v naglici, v nerazumevanju. Takrat se je gotovo dogodilo kaj nepričakovanega. Ko je medosebni odnos harmoničen, takrat se razvijajo nove ideje, nove priložnosti, nove rešitve. Dostikrat pride do medsebojnih napetosti zaradi specifik energij v delovnem timu in njihovo nepoznavanje. Ko kot posameznik delovnega tima najprej ve, kakšne so njegove energije in potem kakšne so energije sodelavca ali vodje in obratno, je potem lažje usklajevati odnose. Ljudje imamo pač dostikrat eno »nepravično« gesto v medosebni komunikaciji, ko sočloveka, s katerim v neki dani situaciji nismo kompatibilni, da ga obsodimo, kakšen je…Tako se nehote sprožijo v ozadju energije in če jih ne znamo uravnavat, pride do nesporazumov, prepirov ali celo kaj hujšega. Osebe z določenimi energijami imajo tudi specifike in kvalitete, ki ustrezajo določenemu profilu poklica.

Zato lahko s pomočjo energetskega horoskopa na preprost način peljemo boljše, kvalitetnejše odnose  na vseh področjih našega življenja tako v privatnem kot poslovnem svetu.

Storitve

Domov