Skozi celotno življenje sem v procesu učenja, spoznavanja novih vedenj, znanj. Glede na dejstvo, da se je tako moja službena pot  kot tudi aktivnosti v domačem kraju,  odvijala vedno v komunikaciji z ljudmi različnih značajev, navad, življenjskih vzorcev, sem želela to področje še bolje razumeti in poznati.

Tako me je ta notranja osebna radovednost privedla do izobraževanja s področja nevrolingvističnega programiranja. Najprej sem obiskovala različne krajše plačljive delavnice s področja NLP. Tako sem začela s temi kratkimi izobraževanji spoznavati področje komunikacije, različnih tipov osebnosti, začela sem spoznavati sebe, svojo notranjost, različne vzorce. Zanimivo je pri tem osebnem raziskovanju, da sem prišla do ugotovitev, da sem določene reakcije počela popolnoma podzavestno, pri NLP pa sem jih ozavestila.

Moje nezavedno me je v določenih življenjskih  situacijah pripeljalo  do rešitev. Ko sem začela te procese ozaveščati, sem lahko zavestno začela uporabljati tovrstne načine tudi v vsakodnevnem življenju, nekatere pa sem osvojila na novo.

Nevrolingvistično programiranje je »nikoli zaključena zgodba«. Vedno je odprta pot k osebni odličnosti.

In to pot želim pomagati najti tudi vsem mojim strankam. 

O meni

Storitve

Domov