Življenje me je peljalo skozi različne življenjske izkušnje, katere so me  privedle  do iskanega in najdenega življenjskega poslanstva. Z njim se skozi življenjski vsakdan podajam na novo odprto izkustveno poslovno pot.

Po zaključeni srednji šoli sem pričela takoj z delom v finančno-računovodskem oddelku. V tistih letih je bilo to še poznano podjetje – IMP (Industrijsko Montažno Podjetje). Skozi različne statusne reorganizacije sem bila v finančno-računovodskem sektorju zaposlena skoraj 35 let. Ob zadnji statusni in lastninski reorganizaciji podjetja sem bila zaposlena v uspešnem mednarodnem koncernu, v katerem sem pridobila veliko izkustvenega znanja na področju izboljšave delovnih procesov, vpeljave različnih orodij, ki so pripomogli k boljšemu delovanju celotnega tima posameznih oddelkov in tudi kot podjetja v celoti in v poslovnem odnosu navzven.

V moji notranjosti pa je tlela posebna esenca že od rane mladosti, da želim najprej nekaj narediti za svoj osebni razvoj in potem želim dati celotni družbi svoj doprinos. Ko se v svojih mislih sprehodim skozi svoje pretekle dejavnosti, sem marsikaj počela že v času osnovne in srednje šole. Rada sem pisala članke za šolsko glasilo,  veliko sem deklamirala na različnih šolskih in občinskih proslavah. Osem let sem prepevala v šolskem pevskem zboru, kjer smo gojili slovensko pesem. V osnovni šoli sem bila nekajletna blagajničarka razredne skupnosti. Uživala sem v  tekmovalnem smučanju. Ta »šolski del » življenja  me je učil že v otroštvu fokusa na cilj, na dobro opravljeno delo in na vztrajnost. Že takrat sem v sebi zaznala notranjo moč, da sem zastavljene cilje tudi uspešno realizirala.

Po zaključeni gimnaziji sem svoje življenjsko poslanstvo opravljala v omejenem obsegu tudi že v podjetju. Bila sem namreč dva mandata tajnica in blagajnik sindikata. Znala sem prisluhniti sodelavcem in vodstvu, da smo bili medsebojno usklajeni in zadovoljni vsi.

Med redno zaposlitvijo sem tudi uspešno zaključila teološko-pastoralno šolo. Sedem let sem uživala v poučevanju predšolskega verouka v domači župniji. Tu sem si v tem aktivnem obdobju pridobila veliko komunikacijskih sposobnosti, pristopov poučevanja, sposobnosti za organizacijo dogodkov. Zaradi preobilice dela v podjetju sem prenehala s poučevanjem verouka in se posvetila samo rednemu delu.

Čez nekaj let sem prišla do informacij o dr. Ericu Pearlu, ki je začetnik in avtor Ponovne povezave. Vzpostavila sem najprej kontakt z dr. Janezom Aljančičem, takratnim prvim mentorjem Ponovne povezave v Sloveniji. Po pogovoru z njim o moji nameri za udeležbo na seminarju pri dr. Ericu Pearlu, mi je dr. Janez Aljančič naredil najprej tri tretmaje Zdravljenja s Ponovno povezavo. Po določenem času mi je naredil še samo Ponovno povezavo, ki se klientu naredi v dveh ločenih seansah samo enkrat v življenju. Tako se je moje telo fizično, duševno in duhovno pripravljalo približno šest mesecev do pričetka seminarja pri dr. Ericu Pearlu. Uspešno sem ga zaključila in si pridobila mednarodna certifikata za Zdravljenje s ponovno povezavo in za samo Ponovno povezavo.

Po zaključenem izobraževanju Ponovne povezave in prejetih certifikatih  se je začelo novo obdobje mojega življenja. Spremenil se mi je pogled na življenje. Podala sem se po poti raziskovanja delovanja človeka kot celota. Med raziskovanjem strokovnih člankov me je moj notranji glas privedel do predstavitve energetske medicine in samopomoči. Odšla sem na osebno predstavitev le tega  in  se po kratkem razmisleku brez oklevanja podala na trostopenjski študij na Školu za energetsku integraciju pri dr. Suzani Landripet, hrvaški zdravnici splošne medicine in toksikologije ter energoterapevtki. Po zaključenem izobraževanju sem si pridobila certifikate za energoterapevtko in sem strokovno usposobljena za samostojno izvajanje terapij in izobraževanj.

Po izgubi zaposlitve, kot tehnološki višek, sem se vpisala na dvoletni višješolski strokovni študij na Višjo strokovno šolo B2 v Ljubljani, smer Organizator socialne mreže. Diplomirala sem z odliko in s posebnim priznanjem. Skozi višješolski študij sem si pridobila znanja s področja sociale in njenega delovanja. Pridobila sem si tudi dodatna znanja s področja psihologije za delo z otroki, mladostniki, s starejšimi osebami, z ostalimi odraslimi osebami, z osebami s posebnimi potrebami.

Mojega raziskovanja tu še ni konec. Srečala sem se z nevrolingvističnim programiranjem. Uspešno sem zaključila izobraževanje z mednarodno priznanim certifikatom NLP praktika pri Nataši Kogoj, Harmonija.si. Tako sem spoznala delovanje našega uma, misli, naših reakcij, čustvovanj še z vidika nevrolingvističnega programiranja.

Udeležila sem se tudi 100 – urnega programa podjetniškega izobraževanja.

V sebi združujem paleto dolgoletnih življenjskih izkušenj, različnih uspešnih svetovanj z vključeno vso strokovno formalno, kot tudi neformalno izobrazbo.

Cilj mojega delovanja v poslovnem svetu je pomagati s svojimi terapevtskimi pristopi, osebnim in  poslovnim svetovanjem, da se vsakdo lahko nauči vzdrževati svoj lastni energetski sistem v naravnem ravnovesju skozi celotno življenje v paleti različnih življenjskih situacij oz. da skupina ali tim deluje usklajeno. To je namreč eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno dosego vnaprej planiranih zastavljenih ciljev, kar pomeni delo na osebnosti vsakega posameznika, ki se potem združi v harmonično celoto.

Zavedati se je potrebno dejstva in resnice, da je prava količina osnovne življenjske energije osnovni pogoj za usklajeno delovanje našega energetskega sistema, kar posledično vpliva na našo kvaliteto življenja, na dosežene planirane cilje  in odnose na vseh področjih.

Z mojo pomočjo boste posegli po višjih ciljih, ki se vam sedaj zdijo nedosegljivi. Zato si lahko lažje predstavljate tudi moj izbrani slogan:

» Nove povezave so pot do uresničitve želenih ciljev«.

Srečno na tej vaši poti z mojim sodelovanjem.

Storitve

Domov