Če imate srečo, bo zdravljenje prišlo v obliki, ki ste ga pričakovali, če pa imate res srečo, bo prišlo v obliki, o kateri niste upali niti sanjati – na način, ki ga ima Univerzum v mislih posebej za vas (dr. Eric Pearl).

Dr. Eric Pearl ter znanost

Dr. Eric Pearl je namreč v svoji 12 – letni praksi kot kiropraktik  s svojim strokovnim znanjem čisto po naključju odkril nov način zdravljenja, v katerega so vključene nove pasovne širine energije, svetlobe in informacij. Tovrstno zdravljenje nas z nami poveže v celoti, da se zavemo naše osebne resničnosti in popolnosti »Univerzuma«. Osnovni temelj je izmenjava energij, svetlobe, informacij, ponovno povezovanje verig DNK.

Veliko znanstvenikov, kot so Konstantin G. Korotkov, Gary Schwartz, Ann Linda Baldwin, Glen Rein, William A. Tiller  preučujejo tovrstno zdravljenje. Več kot dvanajst znanstvenih raziskav potrjuje pozitivno delovanje.  S pomočjo različnih znanstvenih metod in raziskav potrjujejo obstoj frekvenc Ponovne povezave. Ko se v določenem prostoru izvajajo terapije Ponovne povezave, se v njem spremeni tako imenovana termodinamična energija. Zaznana je tudi povečana količina energije, svetlobe ter informacij, kar potem povzroči upad entropije in večjo medsebojno povezanost. Tako je omogočeno telesu vzpostavitev ravnovesja, kar pomeni obnavljanje in pomlajevanje telesa.

Zanimiva je raziskava dr. Schwartza. Z meritvami s pomočjo elektrokardiograma  (EKG) in elektroencefalograma (EEG) je prišel do ugotovitve, da je prišlo do močne aktivnosti srčnih in možganskih valov, ko je potekalo zdravljenje klienta z zavezanimi očmi. To pomeni, da so učinki zdravljenja s Ponovno povezavo izmerljivi. Telo na nezavednem nivoju sprejema zdravljenje brez potrebe po prisotnosti misli, vere, upanja, zaupanja. Klienti zdravljenja s Ponovno povezavo so tudi občutili mir, globoko povezanost z Univerzumom, sposobnosti dojemanja na višjih nivojih. Zdravljenje s Ponovno povezavo presega druga stanja zdravljenja z energijami.

Dr. Schwartz in dr. Rein sta v poskusu izpostavila rastline različnim energijam kot so : či gong, reiki,jin shin, johre in frekvencam Ponovne povezave. Z vsemi navedenimi energijami je bilo ugotovljeno, da se rastline zdravijo, da se obnavljajo, da se ohranjajo. Pri zdravljenju rastlin s frekvencami Ponovne povezave je bilo ugotovljeno, da ozdravljenje traja dlje časa, da je čas ozdravitve hitrejši in da celo popravi deformirane DNK zapise v sami rastlini.

Dr. Eric Pearl  nam je v njegovi knjigi z naslovom: »Ponovno povezani: zdravi druge, zdravi sebe« tudi omenil knjigo avtorja J.J. Hurtaka z naslovom: The Keys of  Enoch. To knjigo marsikateri imenujejo tudi kot »biblijo 3. tisočletja«. Napisano knjigo lahko razumemo iz sedmih različnih nivojev. Skozi nenehne evolucijske cikle smo sedaj v obdobju, ko naj bi se začelo ponovno povezovati 12 vijačnic našega DNK. Za Ponovno povezavo sta izrednega pomena dve poglavji Enohovih ključev in sicer 3-1-4 in 3-1-7. Ključ 3-1-4 nam opisuje pomembnost, da se vseh 12 vijačnic DNK ponovno poveže. Ključ 3-1-7  pa nam opisuje ponovno povezavo meridianov in akupunkturnih točk človeka z meridiani, tako zemlje kot meridiani celotnega vesolja. V tej medsebojni povezavi se vzpostavijo tako imenovane aksiatonalne linije. Po njih pride do izmenjave  svetlobe,  kot tudi informacij. Ponovna povezava pomeni krovni proces, da se ponovno povežemo z vesoljem. Ozdravljenja in evolucijske frekvence vibrirajo na novi pasovni širini. K nam se prenašajo skozi spekter svetlobe in informacij.

Učinki zdravljenja s Ponovno povezavo :

  • Te frekvence imajo mnogo pozitivnih učinkov tako pri obnovi celic,
  • pri popravljanju struktur DNK,
  • pri celjenju kosti,
  • pri znižanju krvnega tlaka,
  • boljše psihosocialno stanje klienta,
  • boljše psihofizična kondicija klienta,
  • boljša psihična sposobnosti klienta,
  • lahko se izboljša celoten kardiovaskularen sistem,
  • ojača se presnova,
  • izboljša se imunski sistem.

Z zdravljenjem s pomočjo Ponovne povezave se zgodi ravnovesje na vseh možnih nivojih.

Zgodi se na  fizičnem, čustvenem, umskem in duhovnem nivoju 

in  kot je za klienta v danem trenutku najbolj prav.

 

Storitve

Domov