S pridobljeni znanji in tehnikami postanete vi kreator svojega življenja na vseh področjih vašega življenja – v dobro vas in vaše celotne okolice.

Predpogoj za prijavo na prvo stopnjo je opravljena “delavnica za energetsko samopomoč in kvalitetne odnose”.

1.stopnja izobraževanja

Čas trajanja: 3 vikend (sobota, nedelja) srečanja po 3 ure

Potek programa

Za 1. stopnjo so predvidena 3 vikend srečanja po 3 ure. Bolj podrobno bomo spoznali delovanje ostalih energetskih centrov in njihov vpliv na telesni, duševni in duhovni nivo osebe.

Spoznali bomo tudi osnovne energetske značajske strukture ljudi (nebesni tip, večni otrok, žrtev, kontrolor, perfekcionist), njihove lastnosti, posebnosti. Spoznali bomo svojo značajsko strukturo. Ko poznamo različne značajske strukture ljudi,  jih znamo prepoznati pri sočloveku, je potem tudi lažja in bolj pravilna komunikacija. Pri vsakem človeku v večini primerov prevladuje določena značajska struktura. Potrebno je v življenju, da se tudi na tem področju postavlja ravnovesje. Ob pravi količini osnovne življenjske energije energetski sistem pravilno polni druge čakre, ki so odgovorne za delovanje določenih procesov v telesu, kar pomeni posledično tudi uravnavo različnih značajskih struktur v medsebojno ravnovesje.

Naučili se bomo polnjenja drugih oseb z osnovno, nevtralno zemeljsko življenjsko energijo – matriksom. Spoznali in naučili se bomo energetsko tehniko balansiranja možganov.

Spoznali bomo energetski horoskop, ki je eden redkih horoskopov na svetu, ki ureja zdrave medosebne odnose. Ko spoznamo sebe, svoje energije, najprej ugotovimo, koliko sploh živimo v njih in kaj je potrebno narediti, da se uskladimo sami s seboj in smo v bolj kvalitetnem odnosu s seboj in okolico.

In kakšne so vaše koristi in pridobljena znanja po zaključeni prvi stopnji izobraževanja:

 • Spoznate  vpliv delovanja ostalih čaker in aure na  duhovno, duševno in fizično telo,
 • spoznate različne energetske značajske strukture
 • bolje razumete  sebe in druge,
 • pridobite si tehniko balansiranja možganov,
 • pridobite si znanje in znate polniti druge z osnovno, nevtralno, vročo, rdečo zemeljsko energijo – matriksom,
 • nadgrajujete svoje znanje pri kreiranju dobrih odnosov kjerkoli in kadarkoli v življenju,
 • pridobite si znanja o energetskem horoskopu,
 • na podlagi znanj energetskega horoskopa lažje primerno komunicirate,
 • na podlagi znanj energetskega horoskopa lažje izbirate  sebi energetsko kompatibilne osebe tako v privatnem, kot delovnem okolju, oziroma znate  z obstoječimi osebami komunicirati na pravilen način.

2.stopnja izobraževanja

Čas trajanja: 3 vikend srečanja (sobota, nedelja) po 3 ure

Potek programa:

Za 2. stopnjo so predvidena tri vikend srečanja po tri ure.Bolj podrobno bomo spoznali delovanje 3. čakre – znanje o egu.Naučili se bomo energetske tehnike, s pomočjo katerih bomo lahko bolj kvalitetno delovali na različnih področjih v življenju (spreminjanje frekvenc auričnega polja). Naučili se bomo energetsko tehniko glajenja aure in tehniko čiščenja hrbtenice (protibolečinsko terapijo).

Kakšne koristi vam prinaša obiskovanje druge stopnje izobraževanja?

Poleg zgoraj navedenih pridobljenih znanj je najpomembnejše dejstvo, da se nam na tej stopnji čistijo stari ego vzorci. Zaradi čiščenja le teh, postajajo posledično miselni vzorci bolj napredni, začne se kreiranje podzavesti na novo. Tako lahko ugotovimo, ko združimo znanja, poznavanje različnih energetskih tehnik, ko poznamo delovanje energetskega sistema človeka, ki je vpeto v vesolje, da znamo bolje, pravilno odreagirati v različnih življenjskih situacijah, znamo odpustiti in si na svoje energetsko telo ne dodajamo nepotrebnega energetskega balasta, kot smo ga v preteklosti zaradi različnih odnosov in slabe samopodobe o sebi ali zaradi egoističnih reakcij oz. zamer, različnih obtoževanj. Na situacije znamo pogledati energetsko s prave razdalje in se pravilno odločiti.

3.stopnja izobraževanja

Čas trajanja: 3 vikend srečanja (sobota, nedelja) po 3 ure

Potek programa:

Na 3. stopnji se še ukvarjamo s travmami iz preteklosti in jih predelamo. V večini je  opravljeno prečiščevanje različnih nepravilnih vzorcev preteklosti. Stopimo še v močnejši stik s svojo dušo. Naučili se bomo nove energetske protibolečinske tehnike (duhovne operacije). Naučili se bomo zašiti auro. Kjerkoli so fizične poškodbe, rezi, šivanja – pride do poškodbe aure. Na teh mestih nam nehote odtega naša življenjska energija. Zato je pomembno, da je aura cela, brez vreznin. Naučili se bomo tudi takoimenovane tehnike “energetska jajčka”. S to tehniko določeni osebi zaščitimo njegov energetski rezervoar. Posebej bomo obravnali tudi še hara linijo.

Program se dodatno prilagodi glede na posamezno skupino.

Kaj vam bo doprinesla tretja stopnja izobraževanja oz. celotno izobraževanje?

Skozi vse 3. stopnje izobraževanja aure postanejo večje, bolj močne, čistejše, bolj energetsko pretočne. Z vašim pridobljenim znanjem, osebnimi energetskimi in miselnimi transformacijami boste imeli pogled na življenje v drugačni luči. V življenju boste v različnih situacijah  suvereni. Odločitve boste sprejemali odgovorno in pravilno.

Delovali boste z nivoja šeste čakre, ki vključuje ravnovesje na vseh področjih življenja in vsesplošno dobrobit vseh.

Po uspešno zaključeni tretji stopnji izobraževanja boste prejeli  naziv energoterapevta  in boste lahko uspešno in strokovno pomagali sebi in drugim.

Število udeležencev na skupino :  5 – 10

Kraj  izvedbe delavnic bo objavljen 14 dni pred pričetkom delavnic za posamezno skupino oziroma po medsebojnem dogovoru. Datum poteka posameznih delavnic se usklajuje z vsako skupino posebej, da so vsi udeleženci lahko prisotni.

– Za naročilo  oz. dodatne informacije se  prijavite preko   kontaktnega obrazca.

– V kontaktnem obrazcu navedite:

 • Ime in priimek osebe, ki se udeleži izobraževanja,
 • naslov bivanja,
 • telefonski kontakt.

Po prejetem naročilu  z  vaše strani boste v roku 3 delovnih dni prejeli predračun na vaš e – naslov. Na podlagi predračuna boste izvršili plačilo v celoti  pred pričetkom posamezne stopnje srečanja ali pa v 3 obrokih po predhodnem medsebojnem dogovoru za vsako stopnjo posebej. Račun se izstavi za celotno zaključeno posamezno stopnjo, ko je izobraževanje zaključeno.

– Več informacij o ceni, trenutnih akcijah oz. popustih  in načinu plačila za posamezne storitve  si  preberite na strani  cenika.

Povezave:

Storitve

Domov

Darilni bon