Lep pozdrav vsem skupaj dragi bralci mojih “sredinih novičk”, ki niso samo moje. So naše  skupne, saj jih ustvarjam za vas, da skupaj raziskujemo naše življenje in osebnostno rastemo. Nikoli nimamo dovolj znanja, da ga ne bi mogli imeti še več. Preden pa začnem z današnjo tematiko, vzamem v roke knjigo  “Tudi ti si angel” in se mi odpre na sledeči misli:

“Ni nam treba iskati, da bi drugi razumeli naš svet. Mi smo kreatorji svojega sveta, ljudje, ki v njem živijo, so nam učitelji. Ko pričneš poslušati svoje srce, govor voje duše, svoj  notranji glas, naletiš na vrata ljubezni: Lastne ljubezni. Vrata v nek novi svet, svet v tebi, okoli tebe. Svet veselja in smeha. Svet mavričnih oblik, glasov v barvah. Svet naše duše, našega srca. “

Tudi pisateljeva misel je povezana z našo tematiko. Od nas je odvisno, kako si kreiramo svoje lastno življenje. Od naše volje in realizacije je odvisno tudi naše zdravje. Začetek bolezni je najprej viden na energetskem nivoju in se na koncu manifestira v fizični obliki.

K zdravemu ravnovesju v življenju veliko pripomorejo tudi zadovoljene osnovne človekove potrebe. Verjetno poznate človekove potrebe po Abrahamu Maslovu: zadovoljene fiziološke potrebe,  potrebe po varnosti in zaščiti, socialne potrebe po prijateljstvu, ljubezni in pripadnosti, zadovoljene potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu ter zadovoljene potrebe po samouresničenju, samopotrjevanju  (razvoj osebnosti, kreativnost).

Na zadovoljene potrebe pa lahko pogledamo tudi iz vidika našega energetskega polja. Kadarkoli, ko pride do zavrtosti  ustvarjalnih procesov in ostajajo določene potrebe neizpolnjene, je posledica določena oblika trpljenja. Te notranje praznine se polnijo z določeno energijo, ki destruktivno vplivajo  na zdravje osebe. Ko so potrebe zadovoljene, je oseba  holografsko povezana z izpolnjevanjem  preteklih neizpolnjenih potreb. To osebo približa k ustvarjalnemu izražanju lastnega bistva.

Vse ravni človekovega energetskega polja so povezane s telesno, čustveno, duševno in duhovno razsežnostjo osebe.

Prva raven energetskega polja je povezana z delovanjem fizičnega telesa in z vsemi telesnimi občutki. Naša potreba na prvi energetski ravni je torej uživanje v zdravem telesu in vseh čudovitih telesnih občutkih, ki so s tem povezani. Človek namreč potrebuje veliko prijetnih telesnih občutij.

Druga raven je povezana s potrebo po sprejemanju in ljubezni do sebe. Kaj to pomeni v življenju? Do sebe moramo biti  pozitivno naravnani in ljubeznivi.

Tretja raven vključuje jasno razmišljanje in duševno aktivnost. To v življenju pomeni, da različne situacije dojemamo na linearen, jasen in racionalen način in jo dopolnjujemo z intuicijo.

Četrta raven je povezana s srcem in ljubeznijo in velja za most med fizičnim svetom, ki ga predstavljajo prve tri ravni in duhovnim svetom, ki ga ponazarjajo tri ravni duhovnega življenja. V življenju v številnih razmerjih dajemo in prejemamo ljubezen – v zakonu, družini, z otroki, prijatelji, sodelavci. ..

Peta raven je povezana z močjo besede v samem ustvarjalnem procesu. Izgovorjena beseda namreč na tej ravni ustvarja podobo na telesni ravni.  če govorimo resnico, z njo ustvarjamo resnico in jasnino v svojem življenju. Če nismo pošteni, postaja življenje ena sama zmeda. Torej je potreba na peti ravni potreba po resnici  v besedah in dejanjih.

Šesta raven je povezena z različnimi duhovnimi občutji (verski obredi, glasba, meditacija, opazovanje sončnega zahoda, zrenje v oči svoji ljubljeni osebi…). V življenju to pomeni, da je potreba šeste ravni potreba po duhovni hrani, ki omogoča duhovno doživetje.

Sedma raven energetskega polja je povezana z božanskim umom. Ko svojo zavest usmerimo na to raven, je ta močna in zdrava. Občutimo jasnost. Na tej ravni imajo svoj dom vsa naša prepričanja. Nekatera so v skladu z božjim zakonom, druga pa so izkrivljena. Negativna prepričanja  so izvor naših težav. Iz teh negativnih prepričanj izvira bolezen, neodvisno, na kateri ravni našega življenja se kaže – telesni, čustveni, duševni ali duhovni. Potreba sedme ravni je potreba po spoznanju jasnine. Jasnina ima svoj izvor v razumevanju popolnosti vzorca življenja na Zemlji. Ta podoba izvira iz pozitivnih prepričanj, ki temeljijo na resnici.

Proces ozdravitve pomeni za človeka osebno transformacijo. V procesu se mora oseba soočiti s svojimi potrebami. Včasih je človek težko pošten do samega sebe. Zavedanje lastnih pomanjkljivosti in ugotavljanje, od kod izvirajo in seveda odločitev za spremembo je velika naloga.  Po opravljeni nalogi je pa to tudi velika nagrada.

Ko namreč enkrat razkrijemo negativne plati samega sebe, odkrijemo hkrati tudi pozitivno ustvarjalno silo, ki se je zmaličila v negativno potezo in bi se je radi sedaj znebili. V procesu transformacije  se v nas razkriva izvorni, resnični, jasni in ljubeči jaz. Ta proces potem uporabimo tudi pri samem ozdravljanju oz. ozdravitvi. Pri tem ne zdravimo samo telesa, temveč imamo zraven še osebno duhovno doživetje. Tako telesne plati življenja obogatimo z duhovnostjo.

Če pogledamo z nivoja avričnega polja, zdravimo prve štiri ravni, da spremenimo svoje vsakdanje življenje. Torej to pomeni drugačno skrb za sebe, ljubezen do sebe ,razjasnitev življenjskega položaja in spremembo odnosov  z drugimi ljudmi.

Samozdravljenje zgornjih treh ravni pa zahteva osebni proces transcendence. To pomeni doseganje višjih vrednot,  oziroma dovzetnosti zanje. Iskanje opore v višji notranji moči pospeši proces prevzemanja odgovornosti za lastno življenje.

Mar ni res življenje en velik čudež? Kako smo kreirani v detajle…… Za danes bodi dovolj. Uživajte v naslednji skladbi. 

Želim vam vse lepo in naslednjo sredo na snidenje.

Vaša  Ida