Podjetje Nove povezave, osebno in   poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. terapevtske storitve  in svetovanja izvaja na sedežu podjetja oz. na  drugi predhodno dogovorjeni lokaciji. Svetovanja se izvajajo tudi preko Skypa, kar je v današnjem času lahko tudi ugodnejša varianta za naročnika, saj je naročnik na lokaciji, ki njemu osebno najbolj ustreza.

Podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. se zavezuje, da določeno pisno dokumentacijo svoji poslovni stranki pošlje v predhodno pisno dogovorjenem roku.

Vsa dokumentacija, ki jo v pisni obliki izdela podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. je namenjena izključno naročniku. Dokumentacija se lahko posreduje tretjim osebam samo  v primeru, če se izdelana dokumentacija neposredno ali posredno nanaša na njih.

Podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. za opravljene storitve izda račun za gotovinsko plačilo takoj, da je usklajeno z Zakonom o davčnem postopku.

Podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. se zavezuje, da svoje delo opravlja kakovostno in strokovno. V primeru dokazane povzročene škode zaradi izvajanja storitev po predhodno dogovorjeni in podpisani pogodbi  je podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s. p. odgovorno do višine že prejetih plačil iz te pogodbe oziroma medsebojnega pismenega dogovora..

Naročnik je v primeru svetovanj dolžan zagotoviti vse ustrezne podatke, da se tovrstno svetovanje lahko tudi kvalitetno opravi. V primeru, da zahtevani podatki s strani naročnika niso pravočasno poslani, si podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. pridržuje pravico do časovnega zamika opravljene storitve. Če nastanejo zaradi nastale situacije dodatni stroški, se le ti zaračunajo naročniku.

Podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s.p. upošteva samo zahteve naročnika, ki so v skladu etičnega delovanja podjetja. V nasprotnem primeru podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s. p. odkloni tovrstno sodelovanje.

Preklic predhodno izdanih navodil s strani naročnika je možen le v pisni obliki. Do preklica predhodno izdanih navodil se naročnik zavezuje, da bo plačal vse stroške, ki so nastali do pismenega preklica. Če spora ni možno rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje Nove povezave, osebno in poslovno svetovanje, terapevtske storitve, Ida Rožman, s. p. je zavezano tudi, da bo ravnalo s pridobljenimi podatki na način, da ne bo kršen Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Nove povezave, Ida Rožman s. p.

Storitve

Domov