Energoterapevt pri delu s klientom vedno uporablja nevtralno zemeljsko energijo (majhen del jo prihaja tudi iz vesolja). Pri samem delu s klientom je poudarjeno individualno pristopanje z vso občutljivostjo do psihofizičnih značilnosti vsakega posameznika. Energoterapevt pomaga klientu s pomočjo svojega teoretičnega in praktičnega znanja poiskati in razrešiti vzroke, zakaj je do trenutno nastalega stanja klienta posledično prišlo. Potrebno je najti vzrok pomanjkanja osnovne življenjske energije, poiskati razloge za nastanek različnih motenj ali bolezenskih stanj, najti rešitve za spremembo določenih slabih življenjskih navad ali vzorcev. Ko spoznamo delovanje svojega energetskega sistema, ko se znamo energetsko samo – opomnomočiti, smo potem lahko uspešni na vseh področjih našega življenja.

Bioenergetik pri delu s klientom uporablja svojo lastno energijo. Bioenergetiki s svojim posegom ozdravijo ali izboljšajo določene bolezenske simptome, ne ozdravijo pa vzrokov. Zdravljenje pri bioenergetiku je varno, če sta energiji bioenergetika in klienta kompatibilni, drugače lahko pride do raznih zapletov.

Podobno je tudi s klasično medicino, kjer je pacient v pasivni vlogi in je odvisen od nadaljnje pomoči in se kasneje tovrstni simptomi lahko pojavijo v novi obliki bolezenskega stanja, ker ni odpravljen vzrok za nastalo bolezensko stanje.

Energetska medicina-meni

Storitve

Domov