Živi svoje sanje! Da, prav ste prebrali. Ko vas bi vprašala, koliko od vas resnično živi svoje sanje, bi dobila verjetno različne odgovore in od marsikoga tudi prejela  vse možne oblike tolmačenj, da je v življenju nemogoče živeti svoje sanje.

Ko bi mene vprašali pred nekaj leti,  bi vam gotovo podala odgovor z različnimi razlogi, da živeti svojih sanj ne morem. Naštela bi celo kopico omejitev in prepričanj. Ob vašem vprašanju, kaj si predstavljam jaz osebno pod mislijo “živeti svoje sanje”, bi pa verjetno prišla do spoznanja, da pravzaprav ne poznam jasnega odgovora.

Če me vprašate sedaj, vam dajem sledeč odgovor:” Meni osebno,  ” živeti svoje sanje,” danes pomeni “živeti svoje življenjsko poslanstvo”.

Pred nekaj leti, ko se mi je v trenutku zrušil takratni moj “sanjski svet in planirano sanjsko življenje,” sem se v sebi začela spraševati o smislu mojega življenja. Postavljalo se mi je  vprašanje, kaj me je hotela ta težka življenjska preizkušnja naučiti in mi povedati.

Primerjavo mojega takratnega “življenjskega” padca sem naredila preprosto s padcem malčka, ki se želi naučiti samostojne hoje. V sebi sem zaslišala glas:  “Življenje ti daje novo možnost, da lahko ponovno vstaneš, odvržeš stare vzorce, prepričanja, nepotrebne strahove in greš z delom na svoji osebnosti na pot kvalitetnega, izpolnjenega življenja.”  Neizmerno hvaležna sem za ta slišani glas in vodstvo.

Žal marsikatera oseba, ki se znajde v situaciji, ki je zanjo težka, ne sliši tega glasu in živi življenje drugih, ki jo vodijo in usmerjajo v življenje, kot želi njena takratna okolica. In tako se takšni osebi potem ta nemoč začne po določenem času poznati v obliki različnih psihičnih in fizičnih motenj, ki privedejo tudi do težkih obolenj.

Srečati se s seboj in začeti spreminjati sebe, je to lahko kar težak zalogaj. Biti iskren do sebe, si priznati, da poleg lepega v nas obstaja tudi manj lepo, je potreben čas in oseben pogum. Tu se srečamo v srčiki svoje najgloblje ranljivosti. Potrebno je ozavestititi in prečistiti naša prepričanja, vzorce, strahove, predelati različne travme.

Najbolj pomembno je, da se zavedamo dejstva, da je življenje pot učenja, pot različnih življenjskih izkušenj, preko katerih lahko osebnostno rastemo, postajamo boljši in dvigujemo s tem tudi svojo stopnjo zavesti na višjo raven.

Meni osebno so na tej poti osebne rasti do danes pomagale različne skupinske delavnice, skupinske meditacije, seminar za Ponovno povezavo. Najbolj pa sem prečistila svoje pretekle blokade s pomočjo terapij, posebnih energetskih vaj za krepitev korenske čakre, določenih energetskih tehnik s področja energetske medicine in seveda v kombinaciji tudi celotno izobraževanje za NLP praktika pri izjemni Nataši Kogoj.

“Delo na sebi ni nikoli zaključena zgodba”. Ko se tega zavedamo, se znamo ob različnih situacijah vedno vprašati: ” Kaj lahko jaz naredim za sebe še več  in s tem tlakujem pot za svoje sanjsko življenje oziroma jo lahko oplemenitim in nadgradim?”

Ko osebnostno rastemo, se nehote naše nove in prečiščene energije prenašajo v okolje, kjer živimo in življenje postaja bolj kvalitetno na različnih področjih življenja. Ko uspemo skozi svojo osebno rast priti do stopnje, da lahko delujemo z nivoja šestega energetskega centra, delujemo v najboljše dobro vseh.

Ko se zavedamo dokazanega znanstvenega dejstva, da je naša zavest večna, je še kako pomembno, kaj bomo nesli s seboj v to večno zavest. Jaz osebno želim odnesti s seboj čimveč dobrega, lepega in pozitivnega. Ob tem zavedanju se v življenju zavestno odpovemo obtoževanju, moraliziranju in energijo vlagamo v dobra dela za druge, saj se nam to neskončno povrne v različnih oblikah.

Ko zdravimo sebe, zdravimo druge. Ko osrečujemo sebe, osrečujemo druge. Ko smo prijazni do sebe, smo prijazni do drugih.  Ko imamo radi sebe, imamo radi tudi druge.Lahko pa te misli obrnemo. Ko zdravimo druge, zdravimo sebe. Ko osrečujemo druge, osrečujemo sebe. Ko smo prijazni do drugih, smo prijazni do sebe.Ko imamo radi druge, imamo radi sebe. Zanimivo zapisana igra misli – z globokim sporočilom. Vesolje teži k ravnovesju, prav tako naši odnosi.

Ko dosežemo svoje notranje sozvočje in smo v sozvočju s celotnim univerzumom, nam je odprta pot, da živimo svoje življenjsko poslanstvo, da živimo svoje sanjsko življenje.

Tudi z mojo pomočjo  vam bo pot do sozvočja, med vašim notranjim svetom in univerzumom na podlagi moje dolgoletne prehojene življenjske poti preko lastnega izkustva ob dodatnih znanjih, hitrejša. V letu 2018 bom organizirala krajše 3-urne praktične delavnice, ki bodo kombinacija različnih tehnik in znanj, da jih boste lahko takoj prenesli v svoje življenje. Bodo unikatne, ker takšne kombinacije tehnik in znanj do sedaj še ni bilo v Sloveniji.

Iz globin mojega srca vam želim z vso brezpogojno ljubeznijo, da delate na svojem osebnem razvoju. Vložen trud in vaš materialni prispevek z vaše strani  bo na drugi strani obrodil bogato plačilo, ki je neskončno več vredno kot sam vložek. To vam lahko zaupam iz svoje osebne izkušnje.

Želim vam pravih odločitev v letu 2018.

Do naslednjega članka v letu 2018, srečno.